Music Mind Games

Filosofien bag Music Mind Games
  • Tro på, uden at forvente forhåndsviden, at enhver elev er begavet og lærenem
  • Giv eleverne det rette undervisningsmiljø, og de vil udvise gode evner
  • Tro på at glad og givende indlæring er en naturlig del af livet
  • Succesfuld indlæring sker med mange små skridt og ikke få store
  • Hvis eleverne er forvirrede, er det ikke fordi at de er langsomme, men fordi en anden tilgang til opgaven er nødvendig
  • Glade og afslappede elever vil næsten ikke opdage, at de lærer, når de har det sjovt
  • Elever husker bedst det, de selv har prøvet
  • Sørg for, at eleverne oplever succes, og de vil ønske at prøve mere af sig selv
  • Sikre, at eleverne lærer ved at give dem interessante udfordringer, der ikke overmander dem
  • Tilstræb at være anerkendende og opmuntrende, da fejl er en del af det at lære
  • Udvikl evnen til altid at kunne improvisere og skabe situationer som hjælper alle elever til succes
  • Vær opmuntrende og sørg for selv at have det sjovt
  • Bevar alles værdighed og undgå at bringe eleverne i forlegenhed. Når fejl opstår, så giv eleverne plads til selv at finde en løsning
  • Fasthold et højt tempo for at stimulere interessen og for at sikre udfordringen af eleverne, da de er i stand til at lære hurtigt
  • Hjælp eleverne til at forstå begreberne og dernæst forpligte dem til at huske disse gennem repetition.
  • Husk, at mål med undervisning er at indgyde glæde ved at lære og samtidig hjælpe eleverne til at lære og huske det, de har lært

Oversættelse ved Inge Brink, Gitte Chren og Carsten Viuf

Blue jello Facit Til udprint