Diverse uoverensstemmelser

Tyskland og Østrig.

Som det står skrevet om Zyrill Demian i 3. Kapitel, om Hvordan harmonikaen blev til, ville østrigerne klappe i hænderne, hvis de læste det.

Tyskerne derimod ville protestere på det kraftigste, da de mener at harmonikaens rette opfinder er Christian Friedrich Buschmann, som der står i 2. kapitel under Harmonikaens forløber.

Man kan tro hvad man vil, da det er svært at finde beviser fra det 18. århundrede. Men der findes da nogle gamle “skrifter”, man kan forsøge at forholde sig til, på diverse patentkontorer, museum o.s.v. hvis man vil tage sig tid til at finde “sandheden”.

Det er for mig det mest sandsynligste, at opfindelsen simpelthen lå i tiden, og at selve instrumentet var på vej, uanset hvem æren skulle tilfalde.

Harmonika eller Akkordeon?

I Danmark har der været strid om hvad instrumentet, der er udstyret med melodibas, skal kaldes indenfor landegrænsen. Striden ligger også i om det nu er bedst for børn at starte sin første harmonikaundervisning med standardbas eller melodibas/konverter.

Melodibas eller ej, det kaldes i Norge for et trekkspill i Sverige for dragspel, og som det sikkert allerede er bemærket af stridsfolket hertil lands, har jeg på disse sider været konsekvent i anvendelsen af navnet Harmonika i dansk sammenhæng.

Da jeg ikke selv har sat mig ind i stridens kerne og personlig synes at emnet er uvæsentlig for mit vedkommende, skal jeg afholde mig fra at kommentere denne strid yderligere.

Pianoharmonika-klub kontra knapharmonika-klub.

I USA er man nu begyndt med at dele harmonika-spillerne op i grupper, sådan at man i fremtiden risikerer at få en konkurrence imellem de to typer harmonikaer. Det kan måske været fint i nogle sammenhænge, men hvis det ender med at en, der spiller pianoharmonika, ikke må spille med i et orkester fordi det kun skal være knapharmonikaer med, eller omvendt, så vil dette blive et alvorlig tilbageslag for harmonikaspilleriet som helhed.

Jeg vil håbe at det aldrig nogensinde vil blive et spørgsmål man skal tage stilling til, hverken her til lands eller andre steder.