Forord

En gang i løbet af min uddannelse på “Den frie Lærerskole” i Ollerup, ville jeg skrive en opgave om Harmonikaens historie. Da jeg selv er aktiv udøver på dette pragtfulde instrument, syntes jeg det ville være rart at vide noget om instrumentets oprindelse og udvikling.

Det viste sig imidlertid, at der ikke fandtes særligt meget skriftligt materiale om temaet på dansk og det der fandtes, var ikke særligt udtømmende eller ikke aktuelt. F.eks.: Fra Nordisk Konversationsleksikon:

“Harmonika, musikinstrument med samme art tonedannelse som “harmonium”. Harmonikaen blev opfundet i 1820erne. Tysk “Hand-Äoline”, østrigsk “Akkordion” og engelsk “Koncertina” bredte sig hurtig som amatørinstrument (trækspil, sømandsorgel, skipperklaver). Jævnsides med instrumentets tekniske udvikling opstod et artistisk højtstående harmonikaspil, dyrket ved koncerter etc. Se også koncertina…”

eller som Hagerups illustrerede Konversationsleksikon fortæller:

“Harmonika er et Fællesnavn for flere forskellige mere eller mindre primitive Musikinstrumenter, f.eks. afstemte Glasklokker, som bringes til at klinge ved Taster eller Strygning med bue eller vaade fingre. Alm. Drikkeglas med Vand i kan også give smukke Toner ved at stryges langs Randen med en vaad Finger (se også Glasharmonika). En anden Form er et Bræt med smaa afstemte Plader af Glas eller metal, som slaas med en Hammer. Mund-Harmonika blæses med Munden, og Trækharmonika (Trækspil) behandles med Hænder og Fingre….”

Derfor bestemte jeg mig til at selv at lave en kort og forhåbentlig letfattelig oversigt om Harmonikaen og dens historie.

Litteraturen, der er grundlaget for dette hæfte og som der bliver henvist til undervejs, er hentet fra bøgerne “Accordion” af østrigeren Walter Maurer, “Spil med becifring” fra Politikkens Forlag, “Harmonikaen” af Ejnar Kampp og sidst -men ikke mindst oplysninger fra “Af harmonikaens historie” af Jeanette Dyrmose, som skal have mange tak for venlig hjælp i starten af denne opgave.

Jeg håber at denne lille oversigt kan være til gavn og glæde for alle, der har interesse i dette folkelige instrument.